Foto de portada amb blocks de construcció

Construint ajudem a construir un futur millor per a persones en exclusió social

La Dovella sóm una cooperativa de construcció especialitzada en la reforma i rehabilitació, amb més de 25 anys d'experiència

Foto de ninots de l'anagrama

[les dovelles, pedres que conformen l'arc; recolzant-se les unes amb les altres l'aconsegueixen aguantar]

CONSTRUCCIÓ

Imatge rehabilitació

Rehabilitació

Rehabilitació de tot tipus de construccions. S'entén com a rehabilitació totes aquelles obres que són estrictament necessàries per aconseguir l'habitabilitat de l'edificació.

Imatge reformes

Reforma

Reforma de tot tipus de construccions. S'entén com a reforma totes aquelles obres destinades a millorar l'estètica o funcionalitat de l'edificació.

Imatge obra nova

Obra nova

Construcció de qualsevol tipus d'edificació, ja sigui cases, equipaments o edificis.

OFICINA TÈCNICA

Imatge projectes d'arquitectura

Arquitectura

Projectes d'arquitectura basics i d'execució, amidaments i aixecaments de plànols.

Imatge projectes d'ingenieria

Enginyeria

Realització de projectes d'enginyeria per a tot tipus d'activitats i habitatges. Projectes de sostenibilitat energètica.

Imatge de legalització

Legalitzacions

Projectes de legalització d'activitats, tant de nova constitució com d'activitats ja en funcionament. Cèdules d'habitabilitat i inspeccions tècniques d'edificis (ITE).

SERVEIS COMPLEMENTARIS

Imatge recollida de mobles

Retirada de mobles

Retirada de mobles, objectes i volums en qualsevol edificació o solar.

Imatge neteja d'obres

Neteja final d'obres

Neteja de restes de materials derivats de les obres com poden ser pintura, ciment, guix...

26

Anys d'Experiència

100

Obres Realitzades

25000

Metres construïts

1000000

Il·lusions

Últimes notícies

Tot sembla impossible fins que es fa (Nelson Mandela)